အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်ဆု - Shenzhen SOSLLI Technology Co. , Ltd.